АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ЛОВЕЧ

КОНТАКТИ

    

Справки дела

    

БАНКОВИ СМЕТКИ

    

ДЪРЖАВНИ ТАКСИ

Банка: Централна Кооперативна Банка

Банков код: CECBBGSF

Банкова сметка: BG36 CECB 9790 31D5 9072 00

    

ВЕЩИ ЛИЦА

Банка: Централна Кооперативна Банка

Банков код: CECBBGSF

Банкова сметка: BG43 CECB 9790 33D5 9072 00

    

ПРЕСЦЕНТЪР